การรับประกัน

นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ DENGO

DENGO ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคทุกคน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าการเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวไม่ถูกล่วงละเมิด และไม่ว่าจะเลือกวิธีการชำระเงินด้วยช่องทางใดก็ตาม ลูกค้าจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสูงสุดเสมอ และหลังจากได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้ายังอุ่นใจได้ในระยะยาวด้วยนโยบายการรับประกันสินค้า ที่ดีเยี่ยมของเรา

สินค้ามีการรับประกันทุกชิ้น อุ่นใจได้ในระยะยาว

สินค้าอุปโภคทุกชิ้นบนเว็บไซต์ DENGO มาพร้อมกับการรับประกันสินค้า ลูกค้าจึงสามารถวางใจได้ว่าหากสินค้าชำรุดจากการใช้งาน ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาให้เราเพื่อทำการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมตามเงื่อนไข โดย DENGO ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายจากตัวสินค้าเอง ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าเองซึ่งเงื่อนไขของการรับประกันมีดังต่อไปนี้

เมื่อมีความประสงค์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ท่านจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัททราบผ่านช่องทางด้านล่างนี้

             

อีเมล : 10xsupport@10xgroupholding.com

LINE 10xSupport : @10x10

Call Center : 02-105-4216 กด 2

(จันทร์-เสาร์ เวลา 09:00 - 17:00น.)

 เพื่อประเมินเบื่องต้นและเตรียมการประสานงานก่อนการส่งสินค้ากลับมายังบริษัท

กรณีส่งเคลมเนื่องจากสินค้าชำรุดเสียหายจากตัวสินค้าเอง

 • ทำการติดต่อพร้อมส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้า
 • ต้องแนบใบเสร็จของตัวสินค้ามาด้วย
 • สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน   
 • สินค้าต้องไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ หรือมีรอยขีดข่วน ตกกระแทก เปียกน้ำ รอยขนแมว ( เช่น TABLET, GPS, กล้อง DVR )
 • บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์
 • อุปกรณ์เสริมมีครบทุกชิ้น และอยู่ในสภาพดี
 • มีพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าครบถ้วน

 กรณีทางบริษัทส่งสินค้าไม่ตรงกับรายการที่สั่งซื้อ (อ้างอิงรายการสั่งซื้อ ที่ลูกค้ากรอกผ่านหน้า Website)

 • ทำการติดต่อพร้อมส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้า
 • แนบใบเสร็จของตัวสินค้ามาด้วย
 • สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน   
 • สินค้าต้องไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ หรือมีรอยขีดข่วน ตกกระแทก เปียกน้ำ รอยขนแมว ( เช่น TABLET, GPS, กล้อง DVR )
 • บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์
 • อุปกรณ์เสริมมีครบทุกชิ้น และอยู่ในสภาพดีและไม่ถูกแกะใช้
 • มีพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าครบถ้วน

*หมายเหตุ : คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่รับประกันนี้ มีผลคุ้มครองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่

 • ซื้อจาก www.Dengothailand.com เท่านั้น
 • อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับประกันตามเงื่อนไขที่ได้ระบุในใบเสร็จของสินค้านั้นๆ

การซ่อมแซม

หากระยะเวลาการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสินค้ายังไม่หมดอายุ กรุณาติดต่อ

             

อีเมล : 10xsupport@10xgroupholding.com

LINE 10xSupport : @10x10

Call Center : 02-105-4216 กด 2

(จันทร์-เสาร์ เวลา 09:00 - 17:00น.)

เพื่อรับแนวทางแก้ไขเบื้องต้น หรือขอข้อมูลการส่งเข้าศูนย์ซ่อม

 • หากเกิดปัญหาในการใช้งานหรือเกิดความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยตัวของผู้ซื้อเองก่อน หากข้อบกพร่องนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตความคุ้มครองของสัญญาการขยายเวลารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม (เฉพาะค่าอะไหล่ ฟรีค่าแรง)
 • กรณีสินค้าอยู่ในประกันตามที่ระบุในใบเสร็จ (ที่แนบมากับตัวสินค้า) ฟรีค่าอะไหล่+ค่าแรง

ประกันหมด.. ไม่ทอดทิ้ง..

ทาง DENGO มีนโยบายในการดูแลลูกค้าหลังการขายสำหรับลูกค้าทุกท่าน โดยในกรณีที่ประกันของตัวสินค้าได้สิ้นสุดลงแล้ว หากสินค้ามีปัญหาทางเราคิดเฉพาะค่าอะไหล่ตามความเป็นจริงเท่านั้น

 *ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนทำการเปลี่ยนอะไหล่เพื่อทราบเจตจำนงของลูกค้าแล้วจึงดำเนินการในขั้นต่อไป

กรณีส่งซ่อมสินค้า หรือพบปัญหาการใช้งานเมื่อเลยระยะประกัน

 • แจ้งรายละเอียดปัญหาของตัวเครื่องที่พบลงในกระดาษ
 • แนบใบเสร็จของตัวสินค้ามาด้วย (ถ่ายสำเนาเอกสารใบเสร็จ แนบกับตัวสินค้าที่ส่งซ่อมมาด้วย)
 • แนบตัวสินค้าพร้อม อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วม (เช่นที่ชาร์จ หรือ OTG กรณีเปิดเครื่องไม่ติดหรือชาร์จไฟไม่เข้าเพื่อทำการตรวจสอบ)

กรณีเบิกอะไหล่จากโรงงาน

ติดต่อ

             

อีเมล : 10xsupport@10xgroupholding.com

LINE 10xSupport : @10x10

Call Center : 02-105-4216 กด 2

(จันทร์-เสาร์ เวลา 09:00 - 17:00น.)

เพื่อขอรับข้อมูลอะไหล่ดังกล่าวได้โดยตรง

เงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งสินค้า

DENGO บริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการจัดส่งสินค้าของบริษัทเอกชน โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งดังต่อไปนี้

 • สินค้าที่ได้รับการสั่งซื้อในทุกๆ order ทางเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อส่งสินค้าถึงมือท่านภายใน 1-3 วันทำการ 
 • การจัดส่งสินค้าอาจใช้เวลามากกว่า 7 วันทำการ ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งจองล่วงหน้า กรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ โดยทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์อีกครั้ง 
 • ทางเราจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า 
 • ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทาง DENGO ผ่านทางอีเมลที่ท่านใช้ระบุในช่องสำหรับติดต่อกลับ
 • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าที่ทำรายการสั่งซื้อในแต่ละวัน 
 • สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ 
 • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีก เมื่อสินค้านั้นได้รับการจัดส่งแล้ว
 • ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 • ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่นภัยธรรมชาติ

 

Visitors: 12,377,008