การรับประกัน

นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ DENGO

 DENGO ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคทุกคน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าการเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวไม่ถูกล่วงละเมิด และไม่ว่าจะเลือกวิธีการชำระเงินด้วยช่องทางใดก็ตาม ลูกค้าจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสูงสุดเสมอ และหลังจากได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้ายังอุ่นใจได้ในระยะยาวด้วยนโยบายการรับประกันสินค้าที่ดีเยี่ยมของเรา 

 

 

สินค้ามีการรับประกันทุกชิ้น อุ่นใจได้ในระยะยาว

 

สินค้าอุปโภคทุกชิ้นบนเว็บไซต์ DENGO มาพร้อมกับการรับประกันสินค้า ลูกค้าจึงสามารถวางใจได้ว่าหากสินค้าชำรุดจากการใช้งาน ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาให้เราเพื่อทำการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมตามเงื่อนไข โดย DENGO ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายจากตัวสินค้าเอง ภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าเองซึ่งเงื่อนไขของการรับประกันมีดังต่อไปนี้

 

กรณีส่งเคลมเนื่องจากสินค้าชำรุดเสียหายจากตัวสินค้าเอง 

 

 • ทำการติดต่อพร้อมส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้า
 • ต้องแนบใบเสร็จของตัวสินค้ามาด้วย
 • สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์  ครบถ้วน   
 • สินค้าต้องไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ หรือมีรอยขีดข่วน ตกกระแทก เปียกน้ำ รอยขนแมว ( เช่น TABLET, GPS, กล้อง DVR )
 • บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์
 • อุปกรณ์เสริมมีครบทุกชิ้น และอยู่ในสภาพดี
 • มีพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าครบถ้วน

 

กรณีทางบริษัทส่งสินค้าไม่ตรงกับรายการที่สั่งซื้อ (อ้างอิงรายการสั่งซื้อ ที่ลูกค้ากรอกผ่านหน้า Website)

 

 • ทำการติดต่อพร้อมส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้า
 • แนบใบเสร็จของตัวสินค้ามาด้วย
 • สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์  ครบถ้วน   
 • สินค้าต้องไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ หรือมีรอยขีดข่วน ตกกระแทก เปียกน้ำ รอยขนแมว ( เช่น TABLET, GPS, กล้อง DVR )
 • บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์
 • อุปกรณ์เสริมมีครบทุกชิ้น และอยู่ในสภาพดีและไม่ถูกแกะใช้
 • มีพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าครบถ้วน

  หมายเหตุ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่รับประกันนี้ มีผลคุ้มครองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่:

 • ซื้อจาก dengothailand.com เท่านั้น

 • อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับประกันตามเงื่อนไขที่ได้ระบุในใบเสร็จของสินค้านั้นๆ

   

การซ่อมแซม

 • หากระยะเวลาการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสินค้ายังไม่หมดอายุ กรุณาติดต่อ Call Center เพื่อแนวทางแก้ไขเบื้องต้นหรือ ขอข้อมูลการส่งเข้าศูนย์ซ่อม

 • หากเกิดปัญหาในการใช้งานหรือเกิดความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยตัวของผู้ซื้อเองก่อน หากข้อบกพร่องนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตความคุ้มครองของสัญญาการขยายเวลารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ( เฉพาะค่าอะไหล่ ฟรีค่าแรง )

 • กรณีสินค้าอยู่ในประกันตามที่ระบุในใบเสร็จ ( ที่แนบมากับตัวสินค้า ) ฟรีค่าอะไหล่+ค่าแรง

 

 

ประกันหมด.. ไม่ทอดทิ้ง..

ทาง DENGO มีนโยบายในการดูแลลูกค้าหลังการขายสำหรับลูกค้าทุกท่าน โดยในกรณีที่ประกันของตัวสินค้าได้สิ้นสุดลงแล้วหากเครื่องมีปัญหาทางเราคิดเฉพาะค่าอะไหล่ตามความเป็นจริงเท่านั้น

 *ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนทำการเปลี่ยนอะไหล่เพื่อทราบเจตจำนงของลูกค้าแล้วจึงดำเนินการในขั้นต่อไป

 

กรณีส่งซ่อมสินค้า หรือพบปัญหาการใช้งานเมื่อเลยระยะประกัน

 • แจ้งรายละเอียดปัญหาของตัวเครื่องที่พบลงในกระดาษ
 • แนบใบเสร็จของตัวสินค้ามาด้วย (ถ่ายสำเนาเอกสารใบเสร็จ แนบกับตัวสินค้าที่ส่งซ่อมมาด้วย)
 • แนบตัวสินค้าพร้อม อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วม ( เช่นที่ชาร์จ หรือ OTG กรณีเปิดเครื่องไม่ติดหรือชาร์จไฟไม่เข้าเพื่อทำการตรวจสอบ )

 

กรณีเบิกอะไหล่จากโรงงาน

 • ติดต่อ Callcenter เพื่อขอรับข้อมูลอะไหล่ดังกล่าวได้โดยตรง

 

 

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งสินค้า

 

DENGO บริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการจัดส่งสินค้าของบริษัทเอกชน โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งดังต่อไปนี้

·  สินค้าที่ได้รับการสั่งซื้อในทุกๆ order ทางเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อส่งสินค้าถึงมือท่านภายใน 1-3 วันทำการ 
·  การจัดส่งสินค้าอาจใช้เวลามากกว่า 7 วันทำการ ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งจองล่วงหน้า กรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ โดยทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์อีกครั้ง 
·  ทางเราจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า 
·  ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทาง DENGO ผ่านทางอีเมลที่ท่านใช้ระบุในช่องสำหรับติดต่อกลับ
·  การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าที่ทำรายการสั่งซื้อในแต่ละวัน 
·  สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ 
·  สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีก เมื่อสินค้านั้นได้รับการจัดส่งแล้ว
·  ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
·  ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่นภัยธรรมชาติ

Visitors: 12,109,250