บริการส่งซ่อมที่ 7/11

Dengo อำนวยความสะดวกโดยการส่งเคลมสินค้าผ่านร้าน 7-11 ใกล้บ้าน

ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เลือกขนาดกล่องหรือซองพัสดุ (หากยังไม่ได้ทำการแพ็คสินค้า)
  2. ระบุชื่อผู้รับเป็น "แผนก RC เลขที่2 ซอยประชาราาฎร์ 4/1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทร 095-468-1685"
  3. แจ้งพนักงานว่าต้องการส่งพัสดุผ่านบริการ Speed-D (สปีดดี)
  4. เสียบบัตรประชาชนพร้อมกรอกเบอร์ผู้ส่ง และผู้รับ (095-468-1685) เลือกว่าจะให้ผู้รับ
    - รับปลายทางที่ร้าน 7-11 ให้กดรหัสร้านปลายทาง (17716) **แนะนำแบบนี้เพราะถูกกว่า
    - รับปลายทางที่บ้าน (ลงที่ปากซอยประชาราษฎร์ 4/1) ให้กดรหัสไปรษณีย์ 11000

อัตราค่าบริการพัสดุปลายทางที่ร้าน 7-Eleven

ระยะเวลาส่งพัสดุปลานทางที่ร้าน 7-Eleven

Visitors: 13,289,715